ЭЛСЭРХҮҮ

1. Элс шороо элбэгтэй: элсэрхүү хөрс (элс ихтэй хөрс) - Элсэрхүү зөөлөн хөрстэй, шүүслэг дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. Элс шиг байдалтай: элсэрхүү ширхэгтэй (элс маягийн ширхэгтэй).