ЭЛТ II

Хүч нэмэгдүүлэх үг: элт цохих (хатуу чанартай юмыг эмтэртэл нь балбах).

Ижил үг:

ЭЛТ I