ЭЛТРЭХ

Хатуу юм захаасаа хэлтрэх, холтрох, ховхрох: сав элтрэх (савны амсар зэрэг нимгэн талаасаа бага зэрэг дэлгэрэнгүй...