ЭЛЧ

Байгууллагаас албан ёсоор томилогдсон эрх бүхий хүн - Элч нь замаасаа буцаж ирэв. Б.Нямаа. Арандалынхан., элч илгээх (ямар ажилд албан ёсоор хүн томилж явуулах), буухиа элч (зарлиг мэдээг шуурхай биечлэн хүргэх элч) - Буухиа элчийг буцсаны дараа Хатанбаатар ирэв. Л.Түдэв. Уулын үер., зарлигийн элч (улсын дээд эрх барих газраас зарсан элч) - Зарлигийн элч гэж тэр хүн инээмсэглэв хэлээд эргэв. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., элч хүн эвтэй нь сайн, эрэлч хүн хичээнгүй нь сайн [зүйр цэцэн үг] (аливаа явдалд эв эеэ олж, тэвчээр хатуужилтай хандах гэсэн санаа).

элч илгээх ямар ажилд албан ёсоор хүн томилж явуулах
буухиа элч зарлиг мэдээг шуурхай биечлэн хүргэх элч
зарлигийн элч улсын дээд эрх барих газраас зарсан элч
элч хүн эвтэй нь сайн эрэлч хүн хичээнгүй нь сайн аливаа явдалд эв эеэ олж, тэвчээр хатуужилтай хандах гэсэн санаа