ЭЛЧИЛГҮЙ

Зэлүүд хүнгүй: элчилгүй говь (хүн амьтангүй зэлүүд говь газар) - Элчилгүй цөл газар намайг хөөсөн дэлгэрэнгүй.... Б.Ян. Чингис хаан.