ЭЛЧИН

1. [хуучирсан] Бусад улс оронд мэдээ хүргүүлэхээр илгээсэн хүн, элч;


2. Нэг улсаас нөгөө улсад улсаа төлөөлж суулгасан бүрэн эрхт төлөөлөгч: элчин сайд (а. Нэг улсаас нөгөө улсад суулгах, дипломат дэлгэрэнгүй...
3. Дипломат ажилтанд олгодог дээд зэрэглэлийн цол хэргэм: элчин зөвлөх (тухайн улсаас гадаад оронд суугаа дипломат төлөөлөгчийн дэлгэрэнгүй...
элчин сайд а. Нэг улсаас нөгөө улсад суулгах, дипломат төлөөлөгчдийн газрын тэргүүнээр тохоон томилогдсон хүн; б. Тодорхой хугацаанд тусгай үүрэг гүйцэтгэгч дипломат төлөөлөгчийн албан тушаал
элчин сайдын яам а. Улсаа төлөөлж, харь улсад суух, элчин сайдаар толгойлуулсан дипломат төлөөлөгчийн газар; б. Мөн газрын барилга байшин
элчний газар элчин сайдын яам
элчин зөвлөх тухайн улсаас гадаад оронд суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын дипломат бүрэлдэхүүний гишүүдийн нэг бөгөөд зөвлөхийн дээд зиндааны зэрэг дэвийн албан тушаал