ЭЛЭГДЭЛ

Элэгдэх үйлийн нэр: элэгдэл болох (юм хуучирч элэгдэн муудах нь), элэгдэл хорогдол дэлгэрэнгүй...

элэгдэл болох юм хуучирч элэгдэн муудах нь
элэгдэл хорогдол юмны элэгдэж хорогдох хувь хэмжээ
элэгдэл үрэгдэл юмны элэгдэж үрэгдэх хувь хэмжээ