ЭЛЭГЛЭЛ

Элэглэх үйлийн нэр: элэглэл басамжлал [хоршоо] (бусдыг дорд үзэн тохуурхах нь) - Хэрэв үеийн сэн дэлгэрэнгүй... Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.

элэглэл басамжлал бусдыг дорд үзэн тохуурхах нь