ЭЛЭГЛЭХ II

1. Юмыг дуурайн шоолох, инээдэм доог болгох - Тэр цагаас, гэж ярих гэтэл Дориг миний үгийг элэглэн дооглож дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд., элэглэх дооглох [хоршоо] (хүнээр элэг доог хийх), элэглэх дуурайх [хоршоо] (хүнийг элдэвлэн дуурайж шоглох);


2. Бусдыг басамжлан доромжлох: элэглэх доромжлох [хоршоо] (бусдыг дорд үзэн гутаах), элэглэх басамжлах [хоршоо] дэлгэрэнгүй...
элэглэх дооглох хүнээр элэг доог хийх
элэглэх дуурайх хүнийг элдэвлэн дуурайж шоглох
элэглэх доромжлох бусдыг дорд үзэн гутаах
элэглэх басамжлах бусдыг дорд үзэн үл ойшоох
Ижил үг:

ЭЛЭГЛЭХ I

ЭЛЭГЛЭХ III