ЭЛЭГТЭЙ

Садан төрлөө мэддэг дотно найртай зан чанар: элэгтэй хүн (садан төрлөө дотночлон халамжилдаг хүн), дэлгэрэнгүй...

зөв элэгтэй садан төрлөө мэддэг, элгэмсүү
буруу элэгтэй найрсаг дотно бус
хар элэгтэй садан төрлийн холбоогүй