ЭЛЭГШЭЭХ

Элгэмсэх, янаг сэтгэлээр хайрлах, туйлаар дотночлох: ахыгаа элэгшээх (ахыгаа туйлаар дотночлон дэлгэрэнгүй...