ЭЛЭНЦЭГ

Элэнц: элэнцэг хуланцаг [хоршоо] (хүний дээд өвөг) - Энэ сургаалыг элэнцэг хуланцгийнхаа нэр дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.