ЭЛЭЭ II

Ад чөтгөрийн зүйл.

Ижил үг:

ЭЛЭЭ I

ЭЛЭЭ III

ЭЛЭЭ IV: