ЭЛЭЭ IV:

элээ халаг (ямар нэг юмыг гайхах, гаслахад хэлэх үг) - Элээ халаг минь бид одоо яана аа. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЭЛЭЭ I

ЭЛЭЭ II

ЭЛЭЭ III