ЭЛЭЭТЭХ

Мэдрэл муудах, элээ болон адад хорлогдох.