ЭМБҮҮЛ

Өвсөн гэр, нэмбүүл, өмбүүл - Шөнө эмбүүлдээ харьж хонох бүлгээ. Лувсанданзан. дэлгэрэнгүй...