ЭМГЭГ

Хүн, амьтны биед тогтсон гэм согог - Буянт хүн нь хамрынхаа самсааг үл мэдэг сарталзуулан их л эмгэг дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд., өвчин эмгэг [хоршоо] (бие махбодын хэвийн үйл ажиллагаа алдагдах үзэгдэл), эмгэг хууч [хоршоо] (өвчилсний дараа хүн, амьтны биед архагшиж тогтсон гэм).

өвчин эмгэг бие махбодын хэвийн үйл ажиллагаа алдагдах үзэгдэл
эмгэг хууч өвчилсний дараа хүн, амьтны биед архагшиж тогтсон гэм