ЭМГЭЛЖ I

Бөөгийн шашны ёсонд гаднаас гэрт оруулах түүхий идээний цээрийг тайлахаар хаалга үүдэнд өлгөдөг дүрс.

Ижил үг:

ЭМГЭЛЖ II