ЭМГЭНЭЛ

Эмгэнэх үйлийн нэр - Баргар зузаан царайдаа эмгэнэл тодруулан явав. Ж.Пүрэв. дэлгэрэнгүй... эмгэнэл илэрхийлэх (хүний амьдралд хагацал зовлон тохиолдоход хамт эмгэнэн, уй гашууг нь хуваалцах), эмгэнэлийн бичиг (эмгэнэн гашуудаж буйгаа илэрхийлсэн бичиг), эмгэнэл гашуудал [хоршоо] (нас барагсдын араас харамсан гашуудах нь).

эмгэнэл илэрхийлэх хүний амьдралд хагацал зовлон тохиолдоход хамт эмгэнэн, уй гашууг нь хуваалцах
эмгэнэлийн бичиг эмгэнэн гашуудаж буйгаа илэрхийлсэн бичиг
эмгэнэл гашуудал нас барагсдын араас харамсан гашуудах нь