ЭМГЭНЭХ

Эгээрэн санагалзах, гомдох сэтгэл төрөх, золгүй явдал учралд сэтгэл гашуудах - Энэ гайхамшигт хүнийг идэр залуу дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд.