ЭМГЭЛЖ II
/ ургамал /

Улаан жимсгэнэ бүхий жижиг навчтай далан хальс, говийн уулсаар ургана.

Ижил үг:

ЭМГЭЛЖ I