ЭЛЭЭ I
/ амьтан /

Харцгайнхан овгийн нэг төрөл, улайд дуртай, жижиг амьтад, шувууны ангайхаа, хорхой шавж идэж амьдардаг нэг зүйл махчин дэлгэрэнгүй...

элээний сүүдэр дайрах их халуунд ялимгүй сэрүү татах
элээ үнэг мөрөн тэнгист орших, лаг мэлхийтэй адилавтар нэгэн зүйл хорхой, сүүдэр харвагч хорхой
элээ хар сарвагар түрүүтэй нэгэн зүйл ургамал
Ижил үг:

ЭЛЭЭ II

ЭЛЭЭ III

ЭЛЭЭ IV: