ЭЛЭХ II

Жигүүртэн шувуу агаарт хөөрч эргэлдэн нисэх: элэх халих [хоршоо] (шувуу агаарт дураараа дүүлэн нисэх) дэлгэрэнгүй...

элэх халих шувуу агаарт дураараа дүүлэн нисэх
Ижил үг:

ЭЛЭХ I

ЭЛЭХ III