ЭЛЭХ III

1. Модны мөчир зэргийг халчин хуулах;


2. Арьс ширний хөрсийг нимгэн хусах, халимлах.

Ижил үг:

ЭЛЭХ I

ЭЛЭХ II