ЭЛЭХ I

1. Эдэлгээний явцад юм хуучрах, нимгэрэх, цоорох, урагдах - Тэр зүгт булингаргүй тунгалаг хөх тэнгэрийн орон буй ч дэлгэрэнгүй... Г.Батаа. Онцгой даалгавартан., элэх мөлөх [хоршоо] (а. Юмыг эдэлж хэрэглэсний улмаас хуучрах, нимгэрэх; б. [шилжсэн] Мартагдах);


2. Юмыг үрэх, нүхлэх, огтлох - Түмэн бодис цогцолж, ертөнцийн өнгийг засавч, төөнөх нар исгэрэх салхинаа элэхийн жам буй. дэлгэрэнгүй... салхинд элэх (олон жилийн салхины нөлөөгөөр байгалийн элдэв юмсын өнгө үзэмж, хэлбэр хэмжээ зэрэг нь өөрчлөгдөх).

элэх мөлөх а. Юмыг эдэлж хэрэглэсний улмаас хуучрах, нимгэрэх; б. [шилжсэн] Мартагдах
салхинд элэх олон жилийн салхины нөлөөгөөр байгалийн элдэв юмсын өнгө үзэмж, хэлбэр хэмжээ зэрэг нь өөрчлөгдөх
Ижил үг:

ЭЛЭХ II

ЭЛЭХ III