ЭЛЭН II:

элэн хулан (юмны чимээ аниргүй, хөл үймээнгүй нам гүм байдал).

Ижил үг:

ЭЛЭН I