ЭЛЭНХИЙ

Эд юмны хуучирч муудсан байдал: элэнхий эсгий (хуучирч муудан зах сэжүүр нь урагдаж нимгэрсэн эсгий) дэлгэрэнгүй...

элэнхий майжгий юмны элэгдэж майжийсан байдал
элэнхий түлэнхий элэгдэж түлэгдсэн байдал