ЭЛЭГЛЭХ III

Элэгдэх II; нум элэглэх (нумны элгэнд эвэр зүйж наах).

Ижил үг:

ЭЛЭГЛЭХ I

ЭЛЭГЛЭХ II