ЭЛЭГСЭГ

Дотно, нөхөрсөг, найрсаг: элэгсэг харьцаа (нөхөрсөг харьцаа) - Хүн ардын хооронд иймэрхүү дотно дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана.