ЭЛЭГСЭХ

Дотнолох, янаглах, халамжлах - Энгийн яваа хүнийг элэгсэхийн хэрэг юун гэж бүсгүй нэн хичээн хэлжээ. дэлгэрэнгүй...., элэгсэх харьцаа (нөхөрсөг дотноор хандах харилцаа).