ЭЛЭГДЭХ III

Элгэн тус газарт цохих: элэгдэн унагах (хүний элгэн тус газар цохиж унагах).

Ижил үг:

ЭЛЭГДЭХ I

ЭЛЭГДЭХ II