ЭЛЭГДЭХ I

Юм хуучирч хэврэгших - Би түүний элэгдсэн хээг, алгаараа илж үзтэл эмтэрч, хагарсан хонхорхойд нь дусал ус дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд., хувцас элэгдэх (хувцас хуучирч муудах), гутлын ул элэгдэх (гутлын ул хуучирч нимгэрэх), элэгдэх муудах [хоршоо] (юм хуучирч хэврэгших).

хувцас элэгдэх хувцас хуучирч муудах
гутлын ул элэгдэх гутлын ул хуучирч нимгэрэх
элэгдэх муудах юм хуучирч хэврэгших
Ижил үг:

ЭЛЭГДЭХ II

ЭЛЭГДЭХ III