ЭЛЭГ II:

элэг доог (хүнийг үг хэлээр элэглэн тохуурхах нь), элэг доог барих (бусдыг доорд дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЭЛЭГ I