элч хүн эвтэй нь сайн эрэлч хүн хичээнгүй нь сайн
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа явдалд эв эеэ олж, тэвчээр хатуужилтай хандах гэсэн санаа