буухиа элч
зарлиг мэдээг шуурхай биечлэн хүргэх элч