ЭЛҮҮ

Том биетэй амьтны оршин орогнох нүх цооног: баавгайн элүү (баавгайн оромж, амьдрах үүр), дэлгэрэнгүй...