ЭЛТЛЭХ I

Хатуувтар юмны өнцөг амсар зэргийг хэлтлэх: элтлэх хэлтлэх ~ элтлэх эмтлэх ~ элтлэх холтлох [хоршоо] дэлгэрэнгүй...

элтлэх хэлтлэх ~ элтлэх эмтлэх ~ элтлэх холтлох юмны амсар ирмэгийг бага зэрэг хэлтлэх
Ижил үг:

ЭЛТЛЭХ II

ЭЛТЛЭХ III