ЭЛТЛЭХ III
Газрын холыг бага багаар туулах: аян зам элтлэх (урт аяны замыг бага багаар хороох).
Ижил үг:

ЭЛТЛЭХ I

ЭЛТЛЭХ II