ЭЛТ I
/ амьтан /

Хоёр эвэртэй дэвхцэл гөрөөс.

Ижил үг:

ЭЛТ II