ЭЛСЭРХЭГ

Нэлээд их элстэй: элсэрхэг хөрс (ус агаар нэвтрэхдээ сайн сийрэгдүү байдалтай боловч чийг хадгалахдаа дэлгэрэнгүй...