ЭЛСЭХ I

Аливаа байгууллага, сургууль зэрэгт сайн дураар орох, орсонд тооцогдох - Шилдэг тэргүүний барилгачдаас намд элсэх дэлгэрэнгүй... Г.Жамьян. Гал атгасан гар., сургуульд элсэх (шалгалт өгөөд сургуульд тэнцэх, орох) - Бас Цэвлээ элсэх гээд дагаад явчихлаа. Ж.Лодой. Бүрхэг шөнө.

Ижил үг:

ЭЛСЭХ II

ЭЛСЭХ II