ЭЛСЭЛТ

Элсэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: элсэлтийн шалгалт (ямар нэг сургуульд элсэн орохын тулд өгдөг дэлгэрэнгүй...