ЭЛСЭНЦЭР

1. Элстэй төстэй;


2. Элсний хувь ихтэй - Үхэр харгана, элсэнцэр буюу хөнгөн шавранцар хөрсөнд сайн ургана. Ж.Самбуу. Мал дэлгэрэнгүй...