ЭЛС

Янз бүрийн гарал үүсэл, найрлагатай хурдас чулуулгийн эвдрэл, өгөршлөөс үүссэн жижиг мөхлөгтэй чулуу, Олон улсын Хөрс дэлгэрэнгүй...


2. Элс мэт зүйл: элсэн чихэр (элс мэт жижиг ширхэг бүхий чихэр).

элсэн бөөрөг уулын энгэр, суга, нам дор газраар дугуйран тогтсон хэсэг элс
элсэн говь элс бүхий говь нутаг
элсэн засал элсний дулааныг ашиглан хүний үе мөчийг эмчлэх эмчилгээний арга
элсэн манхан элсэн овоо толгод
элсэн тал эртний хур цас мөсөн бүрхэвчийн хайлсан чулууны нөлөөгөөр буй болсон элс
элсэн чулуу 0,1-2,0 мм мөхлөгтэй, нягт барьцалдсан тунамал чулуу, барилга, шилний үйлдвэр, зүлгүүрийн түүхий эд болгон хэрэглэдэг
элсэн шуурга говь нутагт болох элсээр шуурах шуурга
молцог элс хэсэг хэсгээрээ товойн тогтсон, молцог мэт хэлбэртэй элсэн бөөм
элс тогтоох ой элсний нүүдлийг хориглох зорилгоор ургуулсан халхавч ой
элсний хялгана үе шулуун, нарийн сүрэлтэй, навч нь хумирч зүү шиг болдог олон наст бутлаг ургамал
элсний лууван иш нь угаасаа салаалж шулуун ургадаг махлаг навчтай нэг болон хоёр наст өвслөг ургамал
элс шороо нунтаг болон үйрмэг хэлбэртэй чулуулаг
элсэн чихэр элс мэт жижиг ширхэг бүхий чихэр