элсэн засал
элсний дулааныг ашиглан хүний үе мөчийг эмчлэх эмчилгээний арга