ЭЛСЭН

Янз бүрийн гарал үүсэл, найрлагатай хурдас чулуулгийн эвдрэл, өгөршлөөс үүссэн жижиг мөхлөгтэй чулуу, Олон улсын Хөрс дэлгэрэнгүй...


2. Элс мэт зүйл: элсэн чихэр (элс мэт жижиг ширхэг бүхий чихэр).