ЭЛСЛЭХ

Элсийг нь цэвэрлэх, арилгах: хунгарласан газрыг элслэх (элсэнд хучигдсан газрын элсийг цэвэрлэн арилгах).