ЭЛСЭГЧ

Ямар нэг байгууллагад өөрийн дур сэтгэлээрээ элсэн орогч хүн: сургуульд элсэгч (ямар нэг сургуульд дэлгэрэнгүй...