ЭЛСҮҮЛЭХ

Ямар нэг үйл явдалд сайн дураар нь оруулах - Эрдмийн их сургуульдаа элсүүлж биднийг аваач. дэлгэрэнгүй...