ЭЛСЭГ

Ураг удам, нөхөр ханьдаа элэгсэг, хайртай: элсэг хань (эвсэг дотно үнэнч сэтгэлтэй хань).